Active şirkəti təşkilatlarda informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemləri quraşdırır.

Həyata keçirilən proyektlərin çərçivəsində biz  müştərilərimizə təşkilatın informasiya sistemində əməkdaşların bütün kommunikasiya kanallarını idarəetmə sistemi təklif edirik. Çoxmüddətli iş təcrübəmiz müştərilərimizə onların tələblərinə ən yaxın və uyğun layihələri təklif etməyə imkan verir.

Təklif etdiyimiz avadnlıqlar assortimentində Stes Layn informasiya təhlükəsizliyi və məlumat itirmədən müdafiə sistemləridir.

LAYİHƏLƏR VƏ HƏLLƏRMƏSLƏHƏT ALMAQPULSUZ MƏSLƏHƏT ALMAQ

Sahələri doldurun və
biz tezliklə sizinlə əlaqə saxlayacağıq  !

İnformasiya təhlükəsizliyi

Active şirkəti tərəfindən həyata keçirilən informasiya təhlükəsizliyi sistemləri imkanları və məqsədləri:

 • Təşkilatın informasiya axınlarının idarə edilməsi
 • Konfidensial məlumatın qorunması
 • Konfidensial informasiyanın sızma mənbələrinin təyin edilməsi
 • İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin araşdırılması

Maksimal sayda kommunikasiya kanallarının idarə edilməsi informasiyanın potensial sızmasının riskini dəfələrlə azaldır.

Personala nəzarət

Elektron yazışmalardan telefon danışıqlarına kimi bütün informasiya axınını idarə etməklə Siz:

 • Personalın iş effektini artıracaqsınız;
 • Faydasız işçiləri təyin edəcəksiniz;
 • Kommersial informasiyanın qorunmasını təşkil edəcəksiniz;


MƏSLƏHƏT ALMAQPULSUZ MƏSLƏHƏT ALMAQ

Sahələri doldurun və
biz tezliklə sizinlə əlaqə saxlayacağıq  !

Məsləhət almaq və qiymətləri öyrənmək üçün telefonla əlaqə saxlayın

050 480-33-33 

və ya saytdan sifariş edin

MƏSLƏHƏT ALPulsuz məsləhət almaq

Sahələri doldurun və
biz tezliklə sizinlə əlaqə saxlayacağıq  !

Sistemin təyinatı

Rəhbərlik üçün

 • Əməkdaşların iş effektinin analizi
 • İş vaxtının istifadə olunmasının effektliyinin analizi
 • Əməkdaşların müştərilərlə qarşılıqlı fəaliyyətlərinin sənədləşdirilməsi

Kadrlar şöbəsi üçün

 • Əməkdaşların işdə olmağına və aktivliyinə nəzarət
 • İş vaxtının məqsədsiz və effektsiz istifadə olunması faktlarını aşkar etmə
 • Əməkdaşların işi ilə əlaqədar risklərin proqnozu və analizi, intizamsız, etibarsız və işdən çıxmaq istəyən əməkdaşların aşkar edilməsi

Təhlükəsizlik şöbəsi üçün

 • İnformasiyanın sızma mənbələrinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması
 • Şübhəli fəaliyyətlər haqqında xəbərdarlıq və onların dayandırılması
 • İş yerində istifadəçinin fəaliyyətinə dəqiq audio və videonəzarət

HƏLL OLUNAN MƏSƏLƏLƏR — TƏHLÜKƏLƏRİN ARADAN GÖTÜRÜLMƏSİ


Müştərilərin sızması
Situasiya: satış şöbəsinin əməkdaşlarının işdən azad edilməsi, adətən müştəri və firma partnyorlarının köçürülməsi riski ilə əlaqədardır.
Alətlər: telefon danışıqlarının yazılması, informasiyanın xarici daşıyıcılara köçürülməsinə nəzarət, elektron poçt yazışmasına nəzarət, fayların internetə yüklənməsinə nəzarət.
Korrupsiyaya qurşanmış əməkdaşların aşkar olunması
Situasiya: təminat şöbəsinin əməkdaşları təchizatçı kontrakt üzrə təchizatçı seçəndə müəyyən şirkətlərə üstünlük verirlər.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, telefon danışıqlarının yazılması.
Sənayə cəsusluğu
Situasiya: yaradıcı şöbənin əməkdaşı sənədləri şəxsi poçtuna göndərir, işdən sonra onları çap edir, faylları xarici daşıyıcıya köçürür.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, faylların internetə və xarici daşıyıcılara ötürülməsinə nəzarət, telefon danışıqlarının yazılması.
Etibarsız əməkdaşların aşkarlanması
Situasiya: əmaəkdaş öz vəzifəsini yerinə yetirməyi çatdırmır, müntəzəm hllarda ona verilən tap.ırıqların yerinə yetirilmə vaxtını pozur, iş yoldaşları ilə işdən kənar mövzularla tez-tez söhbət edir, çox zaman fasilə edir, işdən tez gedir..
Alətlər: poçt (web/e-mail), skype, İM (icq, qip, jabber) yazışmalarının monitorinqi, istifadəçinin iş yerində aktivliyinin və biznes proqramlarından istifadəsinin monitorinqi.
İnsayder fəaliyyəti
Situasiya: maliyyə firmasının əməkdaşı müqavilələr və müştərilər haqqında konfidensial informasiyanı üçüncü şəxslərə ötürür.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, telefon danışıqlarının yazılması.

OBYEKT NÖVLƏRİ

 
AnbarПромышленностьМедицинаОфисыТранспортАэропортТорговые центрыФинансовые учрежденияОбразовательные учрежденияДома

Anbar və loqistika mərkəzləri

Anbar kompleksi üçün informasiya təhlükəsizliyi sistemləri, o cümlədən perimetr saxlama sahələri, avadanlıq mallar, yükləmə/boşaltma ( o cümlədən avtomobilə yükləmə/boşaltma) inzibati bin, nəqliyyat giriş/çıxış video nəzarət, nəqliyyat (nömrələri avtomatik tanınması) ərazisində nəzərə alınması; tərk obyektlərin aşkar edilməsi, obyekt nüfuz icazəsiz cəhdləri.

Həmçinin, dizayn anbar və digər təhlükəsizlik sistemi ətraf. Biz obyektin digər təhlükəsizlik sistemləri ilə mövcud analog video nəzarət sistemləri, inteqrasiya modernləşdirilməsi etmək, anbarlar, təhlükəsizlik və yanğın həyəcanı sistemi bir girişə nəzarət sistemi və s.

Ətraflı >>

Промышленные предприятия

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения для промышленного предприятия, в т.ч. периметра, территории и прилегающих зон, зон производства, зон хранения, зон комплектации товара, зон погрузки/разгрузки, зон контроля АБК, особо ответственных зон. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над технологическими процессами, в т.ч. с использованием высокоскоростных камер; фиксирование начала/прекращения движения, перемещения людей и транспортных средств в охраняемой зоне; обнаружение оставленных без присмотра вещей; отслеживание фактов пересечения границ охраняемых зон; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Медицинские учреждения

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения для медицинских учреждений, в т.ч. внутренней и прилегающей территорий, коридоров, мест регистрации, приемного покоя, зон ответственного хранения, рекреационных зон, лабораторных зон. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль взаимодействия с посетителями, видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Офисы и бизнес-центры
Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения внутренней и внешней территорий бизнес-центра, периметра, входных групп, зоны ресепшен, конференц-залов, столовых, коридоров, особо ответственных участков, лифтовых холлов, лифтов, лестничных маршей, чердаков, подсобных помещений. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над перемещением и нестандартным поведением гостей и сотрудников, над трафиком (фиксация горячих и холодных зон), попытками проникновения в запрещенные зоны; обнаружение оставленных или исчезнувших предметов; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Транспортно-логистические комплексы

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения залов ожиданий, билетных касс, перронов, прилегающих территорий, периметра, стоянок транспортных средств, зон ремонта, салонов подвижного состава, в т.ч. с использованием вандал- и виброустойчивых камер. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над расходом ГСМ, запчастей; ведение учета въезда/выезда автотранспорта (автоматическое распознавание номерных знаков); учет находящегося на территории транспорта; обнаружение бесхозных вещей и подозрительных предметов, попыток несанкционированного проникновения на объект; отслеживание фактов нестандартного поведения людей; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Решения для аэропортов

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения торговых центров, в т.ч. внутренних и прилегающих территорий, лифтовых холлов и лифтов, лестничных маршей, зон общепита, паркинга, зон разгрузки транспортных средств. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над работой кассиров, трафиком (подсчет посетителей, определение горячих и холодных зон) и нестандартным поведением посетителей, попытками проникновения в закрытые зоны; обнаружение оставленных предметов; ведение видеоаналитики для ритейла (контроль кассовых операций, контроль длины очереди). Создаем как специализированные системы, так и единые системы видеонаблюдения (интеграция с существующими арендаторами). Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Торговые центры

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения торговых центров, в т.ч. внутренних и прилегающих территорий, лифтовых холлов и лифтов, лестничных маршей, зон общепита, паркинга, зон разгрузки транспортных средств. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над работой кассиров, трафиком (подсчет посетителей, определение горячих и холодных зон) и нестандартным поведением посетителей, попытками проникновения в закрытые зоны; обнаружение оставленных предметов; ведение видеоаналитики для ритейла (контроль кассовых операций, контроль длины очереди). Создаем как специализированные системы, так и единые системы видеонаблюдения (интеграция с существующими арендаторами). Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Финансовые организации

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения, позволяющие контролировать потоки и нестандартное поведение посетителей, работу персонала, взаимодействие с посетителями, фиксировать скопление посетителей в местах обслуживания; обнаруживать и оповещать об оставленных предметах; вести видеоконтроль здания и прилегающих территорий, периметра, особо ответственных зон, финансовых операций, въезда/выезда автотранспорта; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Учебные заведения

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения, позволяющие контролировать внутренние и прилегающие территории, учебные корпуса, общие зоны, кабинеты/классы; вести учет входа/выхода учащихся и посетителей; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

Частные владения

Проектируем, занимаемся подбором оптимального оборудования и устанавливаем: системы видеонаблюдения внутренней и прилегающей территорий участка, инженерных узлов и коммуникаций, периметра. С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается контроль над обслуживающим персоналом, въездом/выездом автотранспорта; удаленный доступ к видеоархиву, позволяющий просматривать данные с камеры, в т.ч. через мобильные каналы передачи данных, получать мгновенные уведомления посредством электронной почты, а также с помощью мобильных каналов передачи данных; видеоаналитика. Производим усовершенствование существующей системы аналогового видеонаблюдения и интеграцию с другими системами на объекте.

Подробнее >>

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

ONLAYN SİFARİŞ

Mütəxəssis müraciət olunan gün obyektə gəlir
Quraşdırma işlərina 2 il zəmanət verilir
Kataloqdakı avadanlığa 3 il zəmanət verilir
24/7 obyektlərin texniki dəstəyi

 

Məsləhət almaq və qiymətləri öyrənmək üçün telefonla əlaqə saxlayın

050 480-33-33 

və ya saytdan sifariş edin

QURAŞDIRMA SİFARİŞİQURAŞDIRMA SİFARİŞİ

Sahələri doldurun və
biz tezliklə sizinlə əlaqə saxlayacağıq  !